Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Welcome to core templates 2011

""

Hysbysu am ysgolion cynradd newydd

Gwe, 26 Meh 2015

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi rhoi hysbysiad ffurfiol o’i fwriad i sefydlu dwy ysgol gynradd newydd sbon.

haulfre 96 x 108

​Pwyllgor Gwaith i ystyried cau cartref preswyl

Iau, 25 Meh 2015

Bydd Pwyllgor Gwaith Môn yn cynnal cyfarfod brys (Dydd Iau, Gorffennaf 2il) i ystyried ymgynghori’n ffurfiol ar unwaith gyda rhanddeiliad am y posibilrwydd cryf o gau Cartref Preswyl Haulfre.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

""

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.

Porthiant RSS ar gyfer y calendr

Calendar

LlDydd LlunMDydd MawrthMDydd MercherIDydd IauGDydd GwenerSDydd SadwrnSDydd Sul

1doesn't have events

2doesn't have events

3doesn't have events

4doesn't have events

5doesn't have events

6doesn't have events

7doesn't have events

8doesn't have events

9doesn't have events

10doesn't have events

11doesn't have events

12doesn't have events

13has events

14has events

15has events

16has events

17has events

18has events

19has events

20has events

21doesn't have events

22doesn't have events

23doesn't have events

24doesn't have events

25doesn't have events

26doesn't have events

27doesn't have events

28doesn't have events

29doesn't have events

30doesn't have events

1

2

3

4

5