Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

older people

Pwyllgor Gwaith yn cytuno ar safle Gofal ychwanegol Newydd yn Ward Seiriol

Llu, 19 Chwef 2018

Bydd cynllun tai Gofal Ychwanegol yn mynd yn ei flaen yn nhref Biwmares ar ôl i gynigion gael eu cymeradwyo gan Bwyllgor Gwaith y Cyngor heddiw (dydd Llun, 19 Chwefror).

""

Pwyllgor Gwaith yn argymell gwarchodaeth bellach ar gyfer gofal cymdeithasol

Llu, 19 Chwef 2018

Gofynnir i’r Cyngor Llawn gefnogi gwarchodaeth bellach ar gyfer gofal cymdeithasol wrth i’r Pwyllgor Gwaith argymell cynnydd o 4.8% yn y Dreth Gyngor heddiw (Dydd Llun, Chwefror 19eg).

Mwy o newyddion