Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Welcome to core templates 2011

energy island press release 31 7 2015 800

​‘Ynys Ynni’ yn parhau’n allweddol i’r dyfodol

Gwe, 31 Gorff 2015

Clywodd cynrychiolwyr oedd yn mynychu fforwm ynni lefel uchel yr wythnos yma bod y Rhaglen Ynys Ynni (RhYY) yn parhau’n allweddol i sicrhau dyfodol llewyrchus i Fôn a Gogledd Orllewin Cymru.

""

​Ymgyrch Roddi 2015

Iau, 23 Gorff 2015

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn, mewn partneriaeth gyda Cymunedau’n Gyntaf Ynys Môn yn cynnal Ymgyrch Roddi ym Mhrif Swyddfeydd y Cyngor yn Llangefni yfory (24 Gorffennaf) rhwng 10am a 2pm er mwyn lansio ein Wythnos Roddi.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

""

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.