Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Gobaith am ddatrysiad hirdymor ar gyfer yr A545

Llu, 22 Ion 2018

Mae Cyngor Môn yn gweithio gyda phrif bartneriaid er mwyn darganfod datrysiad hirdymor i’r problemau sydd wedi poeni’r A545.

""

Kyffin Williams – Dathlu Canmlwyddiant

Mer, 17 Ion 2018

Mae Oriel Môn yn falch o fod yn cymryd rhan mewn blwyddyn o ddathliadau er mwyn coffau bywyd a gwaith y diweddar Syr Kyffin Williams, un o arlunwyr gorau Cymru ac a fyddai wedi dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed ar y 9fed o Fai, 2018.

Mwy o newyddion