Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Gwasanaeth y Cadeirydd yn codi arian ar gyfer Hosbis Ynys Môn

Gwe, 19 Hyd 2018

Mae’r Cynghorydd Dylan Rees, Cadeirydd Cyngor Sir Ynys Môn wedi diolch i bawb am eu haelioni yn dilyn y casgliad a wnaed yn ei Wasanaeth Sul y Cadeirydd yn ddiweddar.

""

Arolygon cerbydau yn gwneud Môn yn fwy diogel

Gwe, 19 Hyd 2018

Ymunodd Safonau Masnach Ynys Môn yn ddiweddar gydag Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau a Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o ymgyrch genedlaethol i fynd i’r afael â throseddau ar stepen y drws.

Mwy o newyddion