Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Chwaraeon, clybiau a chanolfannau

wylfa newydd

Croesawu ymrwymiad Greg Clark i Ynys Môn

Iau, 17 Ion 2019

Mae ymrwymiad Greg Clark i Ynys Môn a datblygiad niwclear newydd yn y Wylfa wedi ei groesawu gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Llinos Medi.

wylfa newydd

Siom a phryder dwys ynghylch cyhoeddiad Hitachi

Iau, 17 Ion 2019

Mae Arweinydd Cyngor Ynys Môn, y Cynghorydd Llinos Medi, wedi mynegi ei siom a phryder dwys bod cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd wedi eu gohirio.

Mwy o newyddion