Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Welcome to core templates 2011

""

Newidiadau i reolaeth traffig - Ffordd Gyswllt Llangefni

Gwe, 11 Awst 2017 |Diweddarwyd: Llu, 14 Awst 2017

Mae’r Cyngor Sir wedi penodi cwmni Alun Griffiths (Contractors) Ltd fel prif contractwr i adeiladu Ffordd Gyswllt Llangefni, Rhan 4.

sian sykes smaller res

Padl fyrddiwr yn manteisio ar gysylltiad band eang cyflym iawn

Llu, 7 Awst 2017

Mae padl fyrddiwr o Langaffo yn cefnogi ymgyrch newydd i hyrwyddo manteision y gwasanaeth band eang cyflym iawn ac annog rhagor i fanteisio arno ledled Ynys Môn.

Mwy o newyddion