Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Welcome to core templates 2011

""

Pedair ffordd hawdd i farcio eich bin sbwriel

Maw, 28 Ebr 2015

O’r 1af o Ebrill bydd y Cyngor yn codi tâl o £25 ar drigolion Môn am fin newydd os bydd yr hen un yn cael ei ddifrodi neu ei ddwyn.

""

Ymgynghoriad brecwast ysgol ar gychwyn

Llu, 27 Ebr 2015

Mae rhieni ym Môn, sydd â phlant yn derbyn brecwast am ddim, yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn arolwg fydd yn helpu llunio dyfodol y ddarpariaeth.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.