Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

ballot box 96x108

Peidiwch â cholli eich hawl i bleidleisio - cofrestrwch heddiw!

Llu, 30 Maw 2015

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn annog unrhyw drigolion lleol nad ydynt eto wedi cofrestru i bleidleisio, i fynd ar-lein a chofrestru nawr - cyn ei bod rhy hwyr!

Holyhead's Market Hall

Clustnodi £2.375m ar gyfer Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi

Gwe, 27 Maw 2015

Mae gweledigaeth i adfywio Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi wedi derbyn hwb ariannol sylweddol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.