Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Addysg

school_term_holidays

Dyddiadur gwyliau a thymhorau ysgol

Gwybodaeth ar dermau a gwyliau ysgol cynradd, uwchradd ac arbennig Ynys Môn.

Infobase

Infobase Ynys Môn

System gwe sy’n seiliedig ar wybodaeth leol ar gyfer Ynys Cyngor Sir Ynys Môn yw Infobase Ynys Môn

""

Ymgysylltiad Cyhoeddus - Adolygu’r Ysgolion yn Ardal Amlwch

Ar 15 Hydref 2018, cytunodd y Pwyllgor gwaith y Cyngor i fabwysiadu’r diweddariad i’r Strategaeth Addysg - Moderneiddio Ysgolion.

""

Cyngor y sir i gostwng oed mynediad Ysgol Brynsiencyn

Rhybudd Statudol yw hwn sy’n dweud y bydd Ysgol Brynsiencyn yn derbyn plant 3 oed yn rhan amser o 1 Medi 2017.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Mai 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?