Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Addysg oedolion a chymunedol

Cyfleoedd i ddysgu sgiliau newydd i ddychwelyd i weithio.

Neu enill cymwysterau cydnabyddedig? Neu ydych chi eisiau cael allan o’r tŷ am ychydig oriau?

Mae gwefan Cyrsiau i Chi yn casglu gwybodaeth am gyrsiau ac yn cynnig un wefan sydd yn:

  • darparu’r newyddion/gwybodaeth ddiweddaraf am addysg i oedolion;
  • gweithredu fel prosbectws ar-lein yn hyrwyddo cyrsiau a gwasanaethau newydd; - cynnig mynediad at gymorth a chyngor ar sut i ymuno â cyrsiau nos neu dydd i gwsmeriaid hen a newydd;
  • rhoi cysylltiadau i brif ddarparwyr addysg oedolion ym Môn;

Mae’r wefan yn rhestru cyrsiau wedi’i trefnu gan Coleg Menai, Meirion Dwyfor, Coleg Harlech - CHWEA, Prifysgol Bangor, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Sir Gwynedd.

Felly, am yr wybodaeth ddiweddaraf am gyrsiau yn eich cymuned does ond un lle i fynd!

Cysylltu â Prosiect Genesis

Canolfan Blynyddoedd Cyntaf
Stryd y Bont
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7HL
Ffôn: 0800 2346745 / 01248 751461
Ffacs: 01248 751520
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:genesis@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 28 Gorff 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?