Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Addysg feithrin

Ceir yma ddisgrifiad o’r gwasanaethau meithrin sydd ar gael ar gyfer eich plentyn.

Yng Nghymru, mae addysg statudol yn dechrau yn y tymor ar ôl pen-blwydd plentyn yn bump oed. Ers Medi 2004 mae gan bob plentyn hawl statudol i addysg feithrin, wedi ei gyllido gan yr Awdurdod Lleol, o ddechrau’r tymor yn dilyn eu 3ydd penblwydd.

Mae Cynllun Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar Cyngor Sir Ynys Môn yn sicrhau darpariaeth addysg feithrin o ddechrau’r tymor yn dilyn pen-blwydd yn 3 oed.

Mae’r addysg feithrin a gynigir yn ddi-dâl am o leiaf 2 awr y dydd. Mae’r ddarpariaeth o ddechrau’r tymor yn dilyn y 3ydd penblwydd i’r Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd yn ddi-eithriad yn y sector gwirfoddol. Mae’r ddarpariaeth o’r Medi yn dilyn y 3ydd penblwydd mewn ysgolion a gynhelir mewn rhai ardaloedd ac yn y sector gwirfoddol mewn ardaloedd eraill.

Gweler y PDF isod am restr o wasanaethau cyn ysgol.

Gwybodaeth bellach:

Gellir cael mwy o wybodaeth yn y llyfrgell, yr ysgol, y cylch neu’r feddygfa leol neu o’r swyddfa addysg.

Ceir manylion llawn am yr ysgolion, meithrynfeydd a chylchoedd ar sale gwe Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ynys Môn

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Y Swyddfa Addysg
Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 31 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?