Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Asiantaeth Gelfyddydau Ysgolion Gwynedd a Môn

Y Datblygiadau Diweddaraf

Arts Agency Gwynedd and Anglesey Schools

Gyda’r Asiantaeth yn dathlu deng mlynedd o waith eleni ‘rydym yn falch o fedru cyhoeddi ein bod wedi bod yn llwyddiannus yn sicrhau arian nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru am flwyddyn ysgol arall. Byddwn yn cyflwyno rhai newidiadau i’n darpariaeth y flwyddyn hon er mwyn datblygu ac atgyfnerthu ein gwaith yn ysgolion Gwynedd a Môn er budd y disgyblion, yr athrawon a’n hartistiaid.

Eleni, am y tro cyntaf erioed, byddwn yn penodi dau artist preswyl, un ym maes drama a’r llall ym maes cerdd. Bydd yr artistiaid preswyl yn cael eu penodi ddechrau mis Hydref ac yn cychwyn cynllunio rhaglen greadigol i deithio ysgolion cynradd yn fuan wedi hynny. Cadwch lygad allan am fanylion y preswyliadau ar y we ac yn y cylchlythyr ysgolion.

Byddwn yn parhau i ddyrannu grantiau i ysgolion yn ystod tymor y gwanwyn ar haf gyda dau ddyddiad cau wedi ei gosod ar gyfer eleni sef, 12pm, 3/12/12 a 12pm, 4/3/13. Mae rhai newidiadau i’r canllawiau ymgeisio y dylai ymgeiswyr fod yn ymwybodol ohonynt. Y prif bwyntiau i’w cofio yw bod canran arian y grant sydd ar gael bellach yn 60% a bod grantiau o hyd at £2,000 ar gael. Gan y bydd llai o arian grant i’w ddyrannu yn 2012/13 rhagwelir mwy o gystadleuaeth; bydd gofyn i geisiadau fod yn ddychmygus a mentrus ac yn gynlluniau creadigol ‘dan arweiniad artistiaid proffesiynol. Bydd angen i’r prosiectau cyflwyno disgyblion ac athrawon i brofiadau a meysydd creadigol newydd a chyffroes. Beth am gynnal cynllun ffotograffiaeth neu animeiddio? A ydych yn awyddus cynnal cynllun dylunio ffasiwn neu gynllunio gwisgoedd? Beth am brosiect dawns gyfoes, neu gynllun rap a graffiti? Mae’r posibiliadau’n ddi-ri!  Mae croeso i chwi ffonio’r Asiantaeth i drafod eich syniadau ac am gymorth wrth lunio’ch cais cyn ei gyflwyno.

Mae’r gefnogaeth ariannol gan Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd yn ein galluogi i greu gwefan newydd a fydd yn llwyfan i arddangos cynnyrch y cynlluniau creadigol ac yn fodd o rannu arferion da i ysbradoli cynlluniau newydd. Bydd y gwaith o greu’r wefan newydd yn cychwyn yn ystod yr wythnosau nesaf.

Am fanylion pellach am waith yr Asiantaeth cysylltwch â Gwawr Wyn Roberts, Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol ar 01286 679721 neu drwy e-bostio GwawrR@gwynedd.gov.uk

Diweddariad diwethaf: 30 Tach 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?