Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Anghenion addysgol arbennig (AAA)

Mae pob plentyn a pherson ifanc yn unigryw, ac mae ar bob un angen cefnogaeth i ddatblygu’n unigolyn effeithiol.

Mae rhai plant yn dysgu’n haws nag eraill. Rhaid i ni sicrhau eu bod yn cael y gefnogaeth briodol fel eu bod yn cyrraedd eu llawn botensial.

Os yw plentyn yn cael anhawster i ddysgu, efallai bod ganddo/ganddi anghenion addysgol arbennig (AAA). Os credwch fod gan eich plentyn chi anawsterau, mae’n bwysig eich bod yn rhannu’ch pryderon gyda’r gweithwyr proffesiynol priodol.

Os nad yw eich plentyn wedi cyrraedd oedran ysgol, gallwch siarad â’r

  • ymwelydd iechyd
  • meddyg
  • Ymarferwyr Blynyddoedd Cynnar (yn y cylch chwarae neu’r feithrinfa)

Os yw eich plentyn yn yr ysgol, gallwch siarad â’r

  • athro/athrawes dosbarth
  • pennaeth yr ysgol
  • neu gofynwch am y Cyd gysylltydd Anghenion Addysgol Arbennig (SENCO)

Os ydych yn ei chael yn anodd siarad gyda’r ysgol neu bobl eraill sy’n gweithio efo’ch plentyn am unrhyw reswm, yna gallwch gysylltu gyda SNAP Cymru am gefnogaeth a chyngor diduedd drwy ffonio 01248 674 999.

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad – beth yw’r newidiadau?

Mae’r gefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc o dan 25 oed sydd angen help ychwanegol er mwyn iddynt wneud cynnydd yn unol â’u gallu yn cael ei adolygu.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd bellach yn cyd-weithio i weithredu un Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) gyffredin ar gyfer y ddau awdurdod.

Yma fe welwch y wefan newydd ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad.

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01286) 679007
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?