Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Beth mae’r gwasanaeth yn ei gynnig?

 • cefnogaeth i blant rhwng 0 a 19 gyda hybu datblygiad sgiliau addysgol ac ymddygiadol, ac ymwneud â lles plant a phobl ifanc
 • gwasanaeth ymgynghori gyda rhieni, staff ysgol, asiantaethau eraill ac ymyrraeth gydag unigolion/grwpiau o blant a phobl ifanc
 • gwaith prosiect / ymchwil seicolegol ar gyfer hyrwyddo arferion da ac ymarfer seiliedig ar dystiolaeth
 • mae’r gwasanaeth hefyd yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff ar bynciau sy’n berthnasol i’r sefyllfa ac yn cyfrannu at hyfforddiant yr AALl a Cynnal

Sut mae cael gwasanaeth gan y Gwasanaeth Seicoleg Addysgol?

 • mae’r gwasanaeth yn gweithio gydag ysgolion trwy gyswllt agos â’r Cyd-gysylltydd AAA fel arfer, neu aelod o’r uwch dîm rheoli
 • weithiau bydd rhieni neu asiantaeth yn cysylltu yn uniongyrchol gyda’r gwasanaeth. Yn yr achosion hynny, cynghorir trafod yn uniongyrchol gyda’r ysgol fel cam cyntaf

Pam defnyddio ymgynghori?

 • mae’n broses ataliol
 • mae’n broses gydweithredol
 • mae’n broses o ganolbwynt ar ddatrysiad yn seiliedig ar sgiliau’r unigolyn neu’r sefyllfa
 • mae’n broses sy’n cydnabod dylanwadau amgylcheddol ar ddatblygiad
 • gellir defnyddio ymgynghori gydag unigolion, grŵp neu sefydliad (e.e. ysgol gyfan)

Beth y gallwch ddisgwyl mewn ymgynghoriad disgybl unigol?

 • trafodaeth gyda’r tîm o amgylch y plentyn (h.y. trafodaeth rhiant, ysgol, asiantaethau eraill) er mwyn cael darlun cyflawn o ddatblygiad y plentyn
 • trafodaeth am ddatblygiad y plentyn gan gynnwys arwyddion o gynnydd a meysydd a fyddai’n fuddiol gweld datblygiad
 • trafodaeth am y strategaethau llwyddiannus a ffyrdd o hybu datblygiad pellach / symud ymlaen

Cysylltu â'r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01248) 752922
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:aaaed@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ebr 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?