Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymorth ariannol ar gyfer myfyrwyr 16+

Gall disgyblion o deuluoedd gydag incwm isel sy’n dymuno aros yn yr ysgol y tu draw i’r oedran gadael ysgol statudol hawlio Lwfans Cynnal Addysg Llywodraeth Cynulliad Cymru. Am wybodaeth bellach cysylltwch ag ysgol uwchradd eich plentyn neu ymwelwch â gwefan LCA Cymru

Mae gwefan LCA Cymru yn rhoi help a gwybodaeth i:

  • Fyfyrwyr. Darganfyddwch sut y gallech gael lwfans wythnosol drwy barhau mewn addysg.
  • Rhieni a gwarcheidwaid. Darganfyddwch sut y gall LCA helpu myfyrwyr gyda chostau parhau â’u haddysg o ddydd i ddydd.
  • Canolfannau Dysgu (Colegau, Ysgolion a sefydliadau eraill). Darganfyddwch beth y mae LCA yn ei olygu i’ch myfyrwyr a’ch rôl chi.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Y Swyddfa Addysg
Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Ion 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?