Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cymorth i rieni

Gwybodaeth ar ddyddiadau tymhorau ysgol, canllawiau tywydd garw a mwy

Ar y dudalen hon gewch lawr lwytho fersiwn PDF o’r llyfryn gwybodaeth i rieni sy’n cynnwys gwybodaeth hanfodol i rieni plant ysgol.

Mae’r ddogfen isod yn rhoi gwybodaeth i rieni am bolisîau a threfniadau addysgol Awdurdod Addysg Môn yn unol â’r gofyn dan ddeddf Diwygio Addysg 1998, sy’n sefydlu fframwaith cyffredinol ar gyfer derbynniadau ysgolion.

Gellir cael copi or ddogfan hon yn rhad ac am ddim o’r swyddfa addysg, neu i unrhyw un i ysgolion yr awdurdod a chewir copîau cyfeiriol ym mhob llyfrgell gyhoeddus yn y sir.

Dosberthir copîau yn ddi-dâl i rieni plant sy’n cychwyn yn yr ysgol gynradd am y tro cyntaf neu sy’n trosglwyddo o ysgol gynradd i ysgol uwchradd.

Nodwch: Gall atodiadau’r ddogfen yma ( tudalenau 16 - 31) bod yn anhygyrch oherwydd natur dwyieithrwydd y ddogfen. Os ydych yn cael trafferth darllen yr atodiadau cysylltwch ar adran addysg (gwybodaeth uchod).  

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Tach 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?