Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gwasanaeth lles addysg

Darperir y gwasanaeth uchod gan yr Adran Addysg, ac fe’i hystyrir gan yr awdurdod, yn wasanaeth cynhaliol hanfodol, nid yn unig i ddisgyblion ond hefyd i ysgolion y sir.

Nod cyffredinol y gwasanaeth yw ceisio datrys unrhyw broblem, sy’n rhwystro plentyn rhag elwa o’r addysg sydd ar gael, drwy gynnig cyngor neu gymorth ymarferol.

Canolbwyntir ar achosion sy’n ymwneud â’r meysydd canlynol:

  • presenoldeb plant yn eu hysgolion
  • amddiffyn plant rhag camdriniaeth
  • plant ag anghenion arbennig
  • goruchwylio’r drefn sy’n ymwneud â chyflogi plant

Fel arfer cyfeirir achosion i’r gwasanaeth gan ysgolion, ond mae modd i blant a theuluoedd eu hunain, yn uniongyrchol, drwy gysylltu â’r Swyddog Lles Addysg yn y Swyddfa Addysg.

Cysylltu â’r Gwasanaethau Anghenion Dysgu Ychwanegol

Ymholiadau cyffredinol
Ffôn:(01286) 679007
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:GweinyddolADYaCh@gwynedd.llyw.cymru

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Rhag 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?