Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Ysgol - grantiau a tocynnau gwisg ysgol

Gweithredir cynllun gan yr Awdurdod Addysg Lleol sy’n darparu grant tuag at gost prynu dillad ac esgidiau i ddisgyblion Ysgolion Uwchradd o oedran ysgol gorfodol.

Cyfyngir y grant i rieni disgyblion sy’n derbyn taliadau Cymorth Incwm neu Lwfans Chwilio am Waith (seiliedig ar incwm) oddi wrth yr Adran Nawdd Cymdeithasol, Elfen Gwarant Credyd Pensiwn y Wladwriaeth neu Gredyd Treth Plant (yn unig) pan fo’r incwm yn llai na £16,190 y flwyddyn. Yn ogystal ystyrir ceisiadau oddi wrth rieni gweddw. Nid yw’r grant ar gael in deuluoedd sy’n derbyn Credyd Treth Gweithiol.

Ar hyn o bryd, mae’r grant, sydd ar ffurf talebau, yn werth £105.00 i ddisgyblion ym mlwyddyn 7 a gall fod yn daladwy dros fwy nag un plentyn. Gellir ystyried ceisiadau mewn amgylchiadau
eithriadol oddi wrth rieni plant ysgol gynradd lle bo angen arbennig. Mae manylion pellach a ffurflenni cais i’w cael o’r Swyddfa Addysg a bydd cymorth i gwblhau’r ffurflen os bydd angen.

Cysylltu â'r Gwasanaeth Addysg

Adran Dysgu Gydol Oes
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Derbynfa: (01248) 750 057
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:addysg@ynysmon.gov.uk
Lleoliad y Swyddfa Addysg

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Awst 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?