Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig

Ceir 43 ysgol gynradd, 5 ysgol uwchradd ac un ysgol arbennig ym Môn.

Gweler y ffeil PDF isod am restr llawn o’r ysgolion.

Trefnwyd y rhestr cynradd yn ôl dalgylchoedd yr ysgolion uwchradd. Gan fod yr Awdurdod o’r farn fod dilyniant mewn addysg o’r cynradd i’r uwchradd yn un tra phwysig, ac yn un y dylai rhieni fod yn ymwybodol ohono, gwelir fod pob ysgol uwchradd yn cael ei rhestru gyda’r ysgolion cynradd sy’n ei bwydo.

Ysgolion dyddiol yn derbyn bechgyn a merched fel ei gilydd yw holl ysgolion Môn. Mae’r ysgolion uwchradd i gyd yn ysgolion cyfun cymunedol 11-18 oed. Ysgolion cymunedol yw’r mwyafrif o’r ysgolion cynradd hefyd ond mae un ysgol sefydledig a ceir nifer fach yn dal perthynas â’r Eglwys yng Nghymru neu’r Eglwys Babyddol, rhai ohonynt yn ysgolion gwirfoddol dan reolaeth yr Awdurdod Lleol, ac un yn ysgol wirfoddol sy’n derbyn cymorth gan yr Awdurdod.

Dynodir statws pob ysgol yn y rhestr.

Diweddariad diwethaf: 31 Hyd 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?