Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynyddu budd economaidd arfordir Môn-Menai...cynllun gweithredu

Mae Cynllun Gweithredu Arfordirol Môn-Menai yn cynrychioli ffrwyth llafur partneriaeth dwy flynedd rhwng Chwaraeon Dŵr Gogledd Cymru, Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cyngor Cefngwlad Cymru ac Asiantaeth yr Amgylchedd.

Mae’r cynllun gweithredu yn canolbwyntio ar ddatblygu cynigion i wneud y defnydd gorau o forlin arbennig Ynys Môn er mwyn cynyddu budd economaidd cymaint â phosibl.

Mae’n adnabod cyfleoedd sylweddol yn gysylltiedig â gweithgareddau morwrol a chwaraeon adrenalin; cerdded a beicio; partneriaethau gweithgareddau masnachol; atyniadau amgylcheddol; llety; treftadaeth / atyniadau celfyddydol a thrafnidiaeth.

Atodir crynodeb gweithredol isod fel ffeil PDF.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 31 Gorff 2013 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?