Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Isadeiledd Caergybi a Llangefni

Fel yr Aelod Portffolio ar gyfer y Gwasanaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol, rwyf wedi rhoi i fy Swyddogion - mewn ymgynghoriad agos gyda Llywodraeth Cymru - yr orchwyl o sgopio a diffinio’r blaenoriaethau isadeiledd ar gyfer safleoedd allweddol Llangefni a Chaergybi mewn ymateb i’r cyfleon fydd yn codi o’r sector ynni. Disgrifir ac ymhelaethir ar y blaenoriaethau hyn yn y dogfennau Prosbectws hyn. Bydd y dogfennau byw hyn yn parhau i esblygu ac yn cael eu diweddaru pan wneir cynnydd pellach. Mae’r rhain yn agweddau ac yn gamau cyflawni allweddol o ran ein gwaith partneriaeth gyda chyrff sector cyhoeddus a phreifat.

Cyng. Ieuan Williams, Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 2 Hyd 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?