Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid – Caergybi

Lleoedd llewyrchus llawn addewid yw fframwaith adfywio trefol newydd Llywodraeth Cymru, sydd yn sail ar gyfer dyrannu cyllid cyfalaf ar gyfer adfywio yn y cyfnod Ebrill 2014 - Mawrth 2017.

Mae’r fframwaith yn targedu buddsoddiad cyfalaf mewn unarddeg o aneddiadau trefol sylweddol yng Nghymru.

Rowndiau cystadleuol

Cafodd pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wahoddiad i gyflwyno cynigion amlinellol ym mis Gorffennaf 2013 yn seiliedig ar feini prawf manwl a phenodol. Gwnaed penderfyniad ar y rhain ym mis Medi 2013, a rhoddwyd un ar ddeg o geisiadau ar restr fer gyda gwahoddiad i gyflwyno cynnig mwy manwl erbyn Tachwedd 2013 , ar gyfer penderfyniad terfynol ym mis Ionawr 2014.

Cais Cam 1 Ll.Ll.Ll.A Caergybi

Yn seiliedig ar feini prawf Llywodraeth Cymru, roedd yn amlwg mai Caergybi oedd yr unig gynnig realistig o Ynys Môn. Paratowyd cais amlinellol mewn ymgynghoriad â chydranddeiliaid perthnasol, a bu y cais yma yn llwyddiannus.

Cais Cam 2 Ll.Ll.Ll.A Caergybi

Nuclear Decommissioning Authority

Penderfynodd Llywodraeth Cymru roi cais Caergybi ar y rhestr fer, a gwahodd cais manylach ar gyfer cam 2. Y Gwasanaeth Datblygu Economaidd fu yn arwain y gwaith o baratoi’r cais, gyda chefnogaeth yr NDA a Llywodraeth Cymru.

Llywodraeth Cymru

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ar y 31 Ionawr 2014 bod y cais wedi llwyddo ac y bydd Caergybi yn gymwys i ddebyn eu cyllid adfywio yn y cyfnod Ebrill 2014 – Mawrth 2017.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Rhag 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?