Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Rhaglen Adfywio Tair Tref Ynys Môn

Mae’r prosiect hwn yn rhan o gynllun Gogledd Cymru gyfan i adfywio rhai o’r prif drefi yn y rhanbarth.

Beth ydyw?

Mae’r Rhaglen Tair Tref Ynys Môn yn elfen sy’n targedu trefi Caergybi, Llangefni ac Amlwch. Ein nod yw gwella rhai adeiladau gwael sy’n cael eu tanddefnyddio yn ogystal â gwella’r strydlun mewn ymdrech i ddenu mwy o
siopwyr a chynyddu nifer yr ymwelwyr i ganol y trefi hyn.

Pwy sy’n talu am y gwaith?

Lluniwyd y rhaglen gydag arian Cydgyfeiriant yr Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru, Cyngor SirYnys Môn
a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, sef cyfanswm o tua £8.7miliwn. Fe ddechreuodd y prosiect yn 2010 a
bydd yn parhau tan fis Gorffennaf 2014, erbyn pryd bydd y gwahanol brosiectau unigol o fewn y rhaglen
yn cael eu cwblhau.

Pwy sy’n ei rhedeg?

Mae Llywodraeth Cymru yn goruchwylio Prosiect Adfywio Ffisegol Trefi Gogledd Cymru ac mae’r gwaith yn
ymestyn ar draws pedair sir. Rheolir Rhaglen Tair Tref Ynys Môn gan Gyngor Sir Ynys Môn. Mae gwahanol
gydrannau’n cael eu rheoli gan swyddogion penodol.

Cynlluniau Adfywio Eraill?

Mae’r Rhaglen Tair Tref yn dod o fewn y gwaith adfywio ehangach sy’n mynd ymlaen yng Nghaergybi, Llangefni
ac Amlwch gyda hynny’n cynnwys nifer o wahanol gydranddeiliaid a ffynonellau cyllido.

Am fwy o wybodaeth ar y rhaglen hon plis gweler y llyfryn isod.

Byddem yn hoffi clywed eich sylwadau - edrychwch ar ein harolwg adborth.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Meh 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?