Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

busnes.cymru

Gwybodaeth ar wasanaethau cefnogaeth a chyngor busnes ar gael ar Ynys Môn.

Gan fod y Cyngor Sir yn rheoli / gweinyddu gwasanaethau cymorth busnes uniongyrchol, megis grantiau, adeiladau ac ati, ac i sicrhau gwahaniad tryloyw o ddyletswyddau, argymhellir mai busnes.cymru.gov.uk yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau busnes cyffredinol.

Os ydych yn fusnes sefydledig, syniad newydd, unig fasnachwr neu yn cyflogi cannoedd, mae busnes.cymru.gov.uk yma i’ch helpu a gellir eich rhoi mewn cysylltiad â chymorth gan sectorau cyhoeddus, preifat neu wirfoddol.

Mae cysylltu gyda nhw yn hawdd. Ceir un rhif ffôn traws Cymru: 03000 6 03000

Am ffynonellau eraill gweler ein rhestr eang o safleoedd gwe - tab “gwefannau” uchod.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Maw 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?