Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:
 • Rydych yma:Cartref
 • Busnes
 • Canolfan Busnes Môn, Bryn Cefni, Llangefni

Canolfan Busnes Môn, Bryn Cefni, Llangefni

Mae Canolfan Busnes Môn yn darparu gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer busnesau lleol a chenedlaethol sy’n gweithio ar yr ynys.

Bryn Cefni Business Centre

Canolfan Busnes Ynys Môn

Mae cyfres o ystafelloedd cyfarfod a swyddfeydd ar gael  i’w llogi fesul awr, hanner diwrnod, diwrnod neu gyfnodau hirach drwy wneud trefniant o flaen llaw.

Mae’r ganolfan yn dod â phobl fusnes at ei gilydd drwy gynnig mynediad hyblyg i’r dechnoleg gyfathrebu ddiweddaraf.

Mae’r cyfleusterau yn cynnwys:

 • 6 ystafell gyfarfod o faint amrywiol
 • ystafell wedi’i hawyru ar gyfer hyd at 25 person
 • ystafelloedd seminar / cyfarfod ar gyfer hyd at 12 person
 • cyfleusterau cynadledda fideo
 • ystafelloedd cyfarfod un i un ac ystafelloedd lle rhennir desgiau
 • cyfleusterau  a chyfarpar cyfieithu ar y pryd o’r Saesneg i’r Gymraeg
 • cyfleusterau a chyfarpar ar gyfer rhoi cyflwyniadau
 • cyfleusterau te a coffi
 • arlwyo ar gais
 • derbynfa fawr wedi’i staffio’n llawn

Mae’r Ganolfan yn gartref i:

 • Uned Datblygu Economaidd Cyngor Ynys Môn
 • Rhaglen Ynys Ynni Môn
 • Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (Ll.Ll.Ll.A)
 • Gwasanaeth Dechrau’n Deg

Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dde er mwyn llogi gwasanaethau a chyfleusterau. Gweler rhestr o gostau hurio ystafelloedd achyfleusterau’r ganolfan isod.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Medi 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?