Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Grantiau ac ariannu i fusnes

Ceir grantiau a ffynhonnell ariannu o nifer o ffynhonnell. Bydd cymhwyster ar gyfer y prosiect yn ddibynnol ar ffactorau fel gwerth y prosiect, sector fusnes a’r nifer o swyddi bydd yn cael ei chreu.

Dylid busnesau syn chwilio am grant neu ffynhonnell ariannu arall cysylltu yn gyntaf gyda busnes.cymru.gov.uk er mwyn trafod eu prosiect a’r ffynhonnell cymorth sydd ar gael. Gellir busnes.cymru.gov.uk gyfeirio cleientiaid i gynghorwyr busnes bydd yn gallu eu helpu gyda llenwi ceisiadau cymorth ariannol.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Uned Datblygu Economaidd.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 14 Awst 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?