Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cyngor safonau masnach

Mae’r adran hon yn rhoi gwybodaeth am yr amrywiaeth o wasanaethau rydym yn eu darparu ar gyfer busnes.

Ein gwasanaeth

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynghori busnes cyfrinachol a diduedd. Mae cyngor ar gael i fasnachwyr wedi eu lleoli ar Ynys Môn ar faterion Safonau Masnach sy’n effeithio ar eu busnes. Gallwch gysylltu â ni trwy ebost, lythyr, ffôn, ffacs neu gallwch wneud apwyntiad am ymweliad personol i’n swyddfeydd.

Taflenni cyngor i fusnesau

Dilynwch y dolennau isod i gael mynediad at ein taflenni cyfarwyddyd.

Cynllun Prynwch efo hyder

Ydych chi’n dymuno i’ch busnes gael ei gymeradwyo gan Safonau Masnach? Ydi eich busnes wedi bod yn rhedeg am 6 mis neu fwy?  I weld y telerau a’r amodau llawn neu i wneud cais i ymuno â Chynllun Prynwch efo Hyder Ynys Môn ewch i www.prynwchefohyder.gov.uk

Bydd raid talu ffi ymgeisio a ffi aelodaeth flynyddol.  Cysylltwch â’r Gwasanaeth Safonau Masnach am ragor o fanylion.

Dim Galwyr Heb Wahoddiad

Mae nifer o ardaloedd Dim Galwyr Heb Wahoddiad yn gweithredu yn Ynys Môn.  Am ragor o wybodaeth ac i weld rhestr lawn o’r ardaloedd cyfredol yn Ynys Môn dilynwch y ddolen isod os gwelwch yn dda:

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 17 Ebr 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?