Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Ymweld ag Ynys Môn ar fusnes

Ynys Môn yw’r lleoliad perffaith ar gyfer digwyddiadau busnes o bob math oherwydd y cysylltiadau trafnidiaeth gwych a’r ystod eang o westai, bwytai a chyfleusterau cynnal cynadleddau.

Cynadleddau

Os ydych yn trefnu cynhadledd nid oes raid i chi fethu ar unrhyw fanylion ar Ynys Môn.

Mae’r ynys yn gartref i ystod eang o westai cyfforddus wedi’i lleoli mewn rhai o’r safleoedd naturiol prydferthaf ym Mhrydain. Gyda’r diweddaraf mewn technoleg i gynnal eich digwyddiad, staff  cyfeillgar a gwybodus bydd yn bleser wrth drefnu digwyddiad yma.

Teithio ar gyfer busnes

Mae’n hawdd ein cyrraedd o unrhyw le ym Mhrydain gyda phriffordd gyflym, trên, awyr neu fferi. Am fanylion llawn a chysylltiadau i safleoedd darparwyr trafnidiaeth lleol, dilynwch y linc isod i ein safle gwe twristiaeth gorfforaethol.

Lle i aros

Mae’r dewis o lety yn wych gyda gwestai sy’n cynnig yr holl adnoddau a thechnoleg mae’r teithiwr busnes modern yn ei angen neu westai llai ble byddwch yn teimlo’n gartrefol ar ol eich taith. Mae rhestr eang o lety i’w gael ar ein safle dwristiaeth, Croeso Môn.

Am ragor o wybodaeth a chyngor am lety, cynhadleddu neu deithio ar gyfer busnes ar Ynys Môn, cysylltwch â’r Uned Datblygu Economaidd yn Llangefni.

Gwasanaeth llyfrgell i ymwelwyr busnes

Os ydych yma ar fusnes, gallwch fanteisio ar un neu mwy o’r gwasanaethau canlynol:

  • cyfrifiaduron gyda mynediad cyflym i’r rhyngrwyd ac argraffu lliw
  • gwasanaeth ffacs
  • gwasanaeth llungopio (Llyfrgell Caergybi a Llangefni yn unig)
  • gwasanaeth gwybodaeth

Ymweld â Chyngor Sir Ynys Môn ar fusnes.

Os ydych yn ymweld â’r cyngor ar fusnes, rydym yn darparu manylion cyswllt llawn ac yn cynnig rhestr o’r adeiladu gyda chyfeiriadau a rhestr o’r holl adnoddau sydd ar eich cyfer. Mae adnoddau arddangos a nifer o ystafelloedd cyfarfod ar gael. Byddwn yn ddiolchgar pe baech yn bwcio’r adnoddau perthnasol o flaen eich ymweliad gyda’ch cyswllt adrannol .

Ceir cyfleusterau parcio wrth brif adeilad y Cyngor Sir. Mae rhai safleoedd wrth y prif fynedfa wedi’i chlustnodi ar gyfer ymwelwyr a phobl anabl.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 16 Mai 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?