Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Beth yw DMP ym Môn?

Fel rhan o’r Cynllun Rheoli Cyrchfan gafodd ei lansio yn ystod Wythnos Busnes Môn ym mis Medi y llynedd, mae Cyngor Môn a phartneriaid megis Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymru a Croeso Cymru yn cydweithio gyda Cymdeithas Dwristiaeth Ynys Môn a busnesau twristiaeth preifat er mwyn creu partneriaeth ffurfiol er mwyn gwella cyfathrebu a chydlynu, sef Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn.

Mae twristiaeth wedi bod yn bwysig i Ynys Môn ers amser hir, ac yn yr adegau ansicr hyn mae’n hollbwysig bod y diwydiant yn ymatebol ac yn defnyddio cyfleoedd lleol ac yn ateb materion lleol.

Er mwyn helpu i gyd-drefnu ymatebion, mae’r asiantaethau sector cyhoeddus a’r cyrff twristiaeth sector preifat wedi creu partneriaeth ffurfiol er mwyn cyfathrebu’n well, sef Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn.

Mae’r Bartneriaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o’r prif bartïon sy’n ymwneud gyda thwristiaeth, yn cynnwys Cyngor Sir Ynys Môn, Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn (ATA) a’r Grŵp Atyniadau.

Un o weithredoedd cyntaf y Bartneriaeth yw dechrau ar y broses o ddatblygu Cynllun Rheoli Cyrchfan newydd i Fôn, gyda chymorth ymgynghorwyr, sef ‘The Tourism Company’. Mae hwn yn ddarn o waith hynod bwysig fydd yn gosod y cyfeiriad ar gyfer datblygiad twristiaeth ar yr Ynys yn y dyfodol. Mae’n gynllun i bawb ohonom sy’n ymwneud gyda thwristiaeth ar Ynys Môn, yn hytrach na bod ddim ond yn strategaeth i’r Bartneriaeth, Cymdeithas Twristiaeth Ynys Môn neu’r Cyngor.

Cysylltwch â Tîm Cynllun Rheoli Cyrchfan (DMP)

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752450
Facs: 01248 752192
Ebost: dmp@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 29 Meh 2012 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?