Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn - Bwrdd DAP

Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn (DAP): Cynrychiolwyr Sector

Llety wedi’ wasanaethu

Julia Hughes-Roberts

Arlanfor.moelfre@gmail.com 

Llety hunan-ddarpar

Gwen Williams

gwen@penrhynfarm.com

Carafan a gwersylla

Bruce Meldrum

bruce@meldrumleisure.co.uk 

Gweithgareddau awyr agored

Phil Scott (Cadeirydd)

phil@synergyyachting.com 

Atyniadau a threftadaeth

Dave Bateson

Dave.bateson@rspb.org.uk 

Digwyddiadau

Nigel Kendrick

kenny@alwaysaimhigh.co.uk

Cynhyrchwyr lleol

Alison Lea-Wilson

alison@halenmon.com 

Gwerthwyr, celf a chrefft

Tony Green

toeknee.green@btinternet.com 

Bwytai

Hazel Johnson-Ollier

hazel@bishopsgatehotel.co.uk 

Gweithredwyr cludiant

Vicky Jones

Vicki.Jones@virgintrains.co.uk

 

Cysylltwch â Tîm Cynllun Rheoli Cyrchfan (DMP)

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752450
Facs: 01248 752192
Ebost: dmp@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Ebr 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?