Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Prosiect Ymweld â Môn

Nôd Ymweld â Môn yw harneisio ansawdd amgylcheddol Ynys Môn i ddatblygu economi twristiaeth yr Ynys, gan ddarparu profiad sy’n mynd y tu hwnt i bob disgwyl yr ymwelwr.

Gwneir hyn drwy ariannu nifer o ddigwyddiadau hamdden awyr agored. Mae digwyddiadau’n rhan annatod o reoli a marchnata cyrchfan. Mae digwyddiadau yn gwella delwedd ardal a chodi ei phroffil fel lle i ymweld â hi, i fuddsoddi ynddi, ac i fyw ynddi.

Mae hefyd yn darparu rhywbeth newydd ac/neu arbennig i’w wneud yn y gyrchfan ac maent yn hynod o dda ar gyfer hyrwyddo’r sector twristiaeth.

Cysylltwch â Tîm Cynllun Rheoli Cyrchfan (DMP)

Canolfan Fusnes Ynys Môn
Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752450
Facs: 01248 752192
Ebost: dmp@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 11 Chwef 2015 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?