Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Diogelwch bwyd ar gyfer busnesau

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gwneud ymrwymiad i sicrhau fod bwyd a diod y bwriedir i bobl ei fwyta a’i yfed ac sy’n cael ei gynhyrchu, storio, dosbarthu, trin neu ei yfed / ei fwyta yn y sir yn ddiogel i iechyd a diogelwch y cwsmer.

Tîm bychan o swyddogion iechyd yr amgylchedd a swyddogion technegol - Y Tîm Bwyd - sy’n gwneud y gwaith hwn.

Mae swyddogion o’r adain hon yn cynnal arolygiadau ac yn ymateb i gwynion fel sy’n ofynnol dan ddeddfwriaeth ac amryfal godau ymarfer.

Mae swyddogion yn penderfynu sut y byddant yn mynd ati i weithredu’r ddeddfwriaeth yn seiliedig ar gynnwys Polisi Gorfodaeth yr Awdurdod.

Os hoffech gael copi o’n Polisi Gorfodaeth, gofynnwch amdano os gwelwch yn dda drwy ebost, dros y ffôn neu, fel arall, ysgrifennwch atom yn Adran Gwarchod y Cyhoedd. Gweler y manylion cyswllt ar gyfer Safonau Masnach ar ochr dde’r dudalen hon.

Bwyta allan? Bwyta gartref?

Dewch i weld a oes gan fwyty, siop tecawê neu siop fwyd yr ydych chi’n dymuno bwyta neu brynu bwyd ynddi safonau hylendid bwyd da.
Asiantaeth Safonau Bwyd - chwilio am sgoriau hylendid bwyd

Cysylltwch â Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752820
Facs: 01248 752880
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 25 Awst 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?