Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo masnachol i'w osod

Mae gan y Cyngor Sir bortffolio o unedau, gweithdai, swyddfeydd ac adeiladau adwerthu i’w gosod - rhai bach a chanolig - yn amodol ar gyflwyno cais ffurfiol.

Mae’r rhain ar gael ar delerau hyblyg ac am renti cystadleuol. Darperir hefyd nodiadau cyfarwyddyd ar y drefn gosod eiddo a gwadiad eiddo.

Cysylltu â Tir ac Eiddo

Gwasanaethau Tir ac Eiddo
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752245 / 752241 Ffacs: 01248 724839
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?