Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Mân-ddaliadau a thir amaethyddol ar gael

Mae gan y Cyngor nifer o fân-ddaliadau amaethyddol. Ar yr amod bod mân-ddaliadau ar gael, cynigir tenantiaethau busnes fferm i annog pobl i gael troed ar yr ystôl o ran y diwydiant amaeth lleol.

Rhaid cyflwyno cais am y tenantiaethau hyn a chwrdd â meini prawf caeth.

Rydym hefyd yn darparu gwybodaeth ar y polisi gosod gan gynnwys meini prawf dewis.

Cysylltu â Tir ac Eiddo

Gwasanaethau Tir ac Eiddo
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752245 / 752241 Ffacs: 01248 724839
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 24 Maw 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?