Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo i'w gosod: Uned 10, y Ganolfan Fenter, Caergybi

Staws y Cynnig: Ar gael Telerau Rhentol: £1,150 y flwyddyn ag eithrio taliad gwasanaeth.

Cyferirnod yr Eiddo: 19 ID 04 007

Disgrifiad

Unedau 9 a 10, y Ganolfan Fenter, Caergybi

Uned swyddfa cellog, modern gyda chyfleusterau cymunedol, fel ystafell gyfarfod, cegin, cantîn a thoiledau. Maent mewn lle hwylus yn agos i gyffordd 1 gwibffordd yr A55 yn nhref porthladd Caergybi. Mae’r unedau yn darparu cyfanswm arwynebedd llawr net oddeutu 31.54 m² (340 o droedfeddi sgwâr.). Mae’r Ganolfan Fenter yn elwa ar system diogelwch ‘CCTV’ newydd. Mae ein Hadran Gynllunio yn ein cynghori bod y defnydd cynllunio a sefydlwyd o fewn dosbarth B1. Bydd prydles yswirio a thrwsio mewnol ar gael. Y Gwerth Ardrethol cyfun o Restr Drethu 2010 yw £1,150. (Nid yw treth yn daladwy tan y 1 o Hydref 2011.)

Cyfeiriad: Uned 10, Y Ganolfan Fenter Kingsland, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2HY

Ymwadiad cyfrifoldeb ynghylch gosod eiddo

Mae’n bwysig eich bod yn ddarllen ein ymwadiad cyfrifoldeb ynghylch gosod eiddo – dilynwch y linc perthnasol yn y llyw ar yr ochr chwith.

Trefn gosod eiddo masnachol - nodiadau cyfarwyddyd

Pwrpas y nodiadau hyn yw cynorthwyo ymgeiswyr drwy’r broses gosod eiddo ac i gynnig arweiniad pan fydd ymgeiswyr yn gwneud cais am eiddo cyngor.

Cynllun lleoliad

Cyhoeddir cynllun lleoliad uchod fel ffeil PDF.

Diweddariad diwethaf: 3 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?