Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Eiddo i'w osod: Siop 3, Maes Athen, Llanerchymedd

Statws: o dan gynnig

Telerau rhent: £2,450.00 y flwyddyn heb gyfrif taliadau eraill

Disgrifiad

Siop 3, Maes Athen, Llanerchymedd

Siop ar y llawr gwaelod ydy’r eiddo wedi ei leoli yng nghanol pentref Llanerchymedd. Mae’r eiddo yn un o dair o siopau mewn man amlwg ar ochr y lôn. Mae arwynebedd net yr uned oddeutu 100.17 m² (1,078 troedfedd sgwâr). Mae’r eiddo yn cynnwys siop yn y tu blaen, storfa i gefn yr adeilad a thoiled. Mae yna fflat preifat uwchben yr eiddo gyda mynedfa ar wahân. Dywed ein Hadran Gynllunio bod y defnydd cynllunio sefydledig yn syrthio o fewn dosbarth A1, efallai yr ystyrir defnyddiau eraill ar yr amod y ceir caniatâd cynllunio. Bydd prydles drwsio ac yswirio fewnol ar gael.

Y Gwerth Ardrethol o Restr Trethi 2010 ydy £4000. Nid yw treth yn daladwy tan y 1 o Hydref 2011

Cyfeirnod yr eiddo: 25 CM 01 003

Cyfeiriad: Siop 3, Maes Athen, Llannerch-y-medd. Ynys Môn. LL71 8EA.

Ymwadiad cyfrifoldeb ynghylch gosod eiddo

Mae’n bwysig eich bod yn ddarllen ein ymwadiad cyfrifoldeb ynghylch gosod eiddo.

Trefn gosod eiddo masnachol - nodiadau cyfarwyddyd

Pwrpas y nodiadau hyn yw cynorthwyo ymgeiswyr drwy’r broses gosod eiddo ac i gynnig arweiniad pan fydd ymgeiswyr yn gwneud cais am eiddo cyngor.

Cynllun lleoliad

Cyhoeddir cynllun lleoliad uchod fel ffeil PDF.

Diweddariad diwethaf: 3 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?