Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Tir ac eiddo ar werth

O bryd i’w gilydd, mae’r Cyngor yn cael gwared ar blotiau datblygu masnachol, plotiau adeiladu preswyl ac eiddo eraill nad yw eu hangen mwyach.

Gellir prynu’r eiddo hyn trwy gyflwyno cais, trwy gytundeb preifat, trwy dendrau ffurfiol neu mewn arwerthiant cyhoeddus.

Cysylltu â Tir ac Eiddo

Gwasanaethau Tir ac Eiddo
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Ffôn: 01248 752245 / 752241 Ffacs: 01248 724839
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: ymholiadaueiddo@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?