Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Trwyddedau

Mae’r cyngor yn gyfrifol am reoleiddio a gorfodaeth nifer o fathau gwahanol o drwydded.

Mae’r Tîm Trwyddedu yn rhan o’r Gwasanaeth Safonau Masnach sy’n gwneud gwaith gweinyddol a gorfodaeth ynghylch trwyddedu amryfal ddigwyddiadau, gan gynnwys:-

Rydym hefyd yn rhoi cyngor i fusnesau a thrigolion Ynys Môn ynghylch materion trwyddedu, yn ogystal ag archwilio ac ymweld ag eiddo trwyddedig a chymryd camau gorfodaeth ynghylch gweithgareddau nad oes trwydded ar eu cyfer neu yn erbyn y rheini sy’n torri amodau trwyddedau.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Cysylltu â Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd

Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Safonnau Masnach
Ymholiadau cyffredinol: 01248 752840
Ffacs: 01248 752884
We welcome calls in Welsh or English
Iechyd yr Amgylchedd:
Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:trwyddedu@ynysmon.gov.uk
Email: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Awst 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?