Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cofrestrau cyhoeddus

Ceir yma restr o’r cofrestrau cyhoeddus sydd ar gael i’w gweld gan y cyhoedd.

Mae’r swyddfeydd a nodir isod wedi ei lleoli yn mhrif swyddfeyddfeydd y cyngor yn Llangefni, LL77 7TW ac mae’r Cofrestrau Cyhoeddus ar gael i’w gweld yn ystod y dyddiau a’r amseroedd canlynnol: Dydd Llun - Dydd Gwener 10:00 yb i 16.00 yh.

Gweler y ddolen isod ar ‘Adeiladau alcohol ac adloniant’.

Rhestr o Gofrestrau Cyhoeddus Cyngor Sir Ynys Môn ar gyfer dibenion y Cyfarwyddyd Gwasnaethau DU
Trwydded neu cofrestiadCofrestr cyhoeddusArgaeledd
Safleoedd gwersyllaIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru anifeiliaid sy’n perfformioIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cymerdwyaeth o leoliadau ar gyfer seremoniau priodas a phartneriaeth sifilIaSwyddfa Cofrestu
Gweithredwr sgipIaGwasanaeth Priffyrdd
SgipIaGwasanaeth Priffyrdd
Sefydliadau lletya anifeiliaid
IaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cymeradwyo ar gyfer bwydIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Safleoedd carafannau a gwersyllaIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Clybiau preifatIaSwyddfa Safonau Masnach
Tyrrau oeriIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru adeiladad ar gyfer bwydIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Ty amlbreswyliaethIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Casgliadau gatref i gartrefIaSwyddfa Safonau Masnach
Gweithredwr arbed ceirIaSwyddfa Safonau Masnach
Siop anifeiliaid anwesIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Adeiladau alcohol ac adloniantIaSwyddfa Safonau Masnach
Sefydliadau marchogaethIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Cofrestru safle metel sgrapIaSwyddfa Safonau Masnach
Siopau rhywIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Gwerthu ar y strydIaSwyddfa Safonau Masnach
Cofrestru tatwio, tyllu ac electrolysis
IaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol
Digwyddiad dros dro alcohol ac adloniantIaSwyddfa Safonau Masnach
SwIaSwyddfa Iechyd Amgylcheddol

Cysylltu â Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd

Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Safonnau Masnach
Ymholiadau cyffredinol: 01248 752840
Ffacs: 01248 752884
We welcome calls in Welsh or English
Iechyd yr Amgylchedd:
Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:trwyddedu@ynysmon.gov.uk
Email: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Rhag 2009 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?