Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Alcohol, adloniant a bwyd hwyr

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gyfrifol am drwyddedu gweithgareddau a reoleiddir o dan Ddeddf Trwyddedu 2003.

Gweithgareddau y mae angen eu trwyddedu yw:

 • Adwerthu alcohol
 • Cyflenwi alcohol gan, neu ar ran clwb i, neu ar orchymyn aelod o’r clwb
 • Darparu lluniaeth yn hwyr y nos (cyflenwi bwyd poeth neu ddiod o adeilad rhwng 11:00 - 5:00)
 • Darparu adloniant wedi ei reoleiddio

Mae adloniant wedi ei reoleiddio yn gofyn am drwydded pan gaiff ei berfformio o flaen cynulleidfa ac yn cynnwys y canlynol

 • Perfformiad theatrig
 • Arddangos ffilm
 • Digwyddiad chwaraeon dan do
 • Adloniant bocsio neu reslo
 • Perfformiad cerddoriaeth byw
 • Chwarae cerddoriaeth wedi’i recordio
 • Perfformiad o ddawns
 • Darparu cyfleusterau dawnsio
 • Darparu cyfleusterau ar gyfer creu cerddoriaeth

Rhaid i’r ddarpariaeth o unrhyw un neu bob un o’r gweithgareddau uchod gael ei awdurdodi gan Tystysgrif adeilad clwb, Adeiladau alcohol ac adloniant neu Hysbysiad digwyddiad dros dro

Dyma restr diweddaraf o’r cofrestrau ‘Adeiladau alcohol ac adloniant’ sydd ddim yn gyfan gwbl dwyieuthog oherwydd System Awdurdodau.

Eithriadau

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn caniatáu gweithgareddau penodol i gael eu heithrio o’r angen am drwydded neu awdurdodiad. Mae’r rhain yn cynnwys, gwasanaethau crefyddol a mannau addoli, ffilmiau mewn amgueddfeydd, garddwest a cherbydau yn symud. Os ydych yn credu y gall gweithgaredd yr ydych yn cynllunio cael eu heithrio o’r angen am drwydded neu awdurdodiad cysylltwch â ni i drafod y manylion.

Cysylltu â Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd

Adran Rheoleiddio a Datblygu Economaidd
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW
Safonnau Masnach
Ymholiadau cyffredinol: 01248 752840
Ffacs: 01248 752884
We welcome calls in Welsh or English
Iechyd yr Amgylchedd:
Ymholiadau cyffredinol: (01248) 752820
We welcome calls in Welsh or English
Ebost:trwyddedu@ynysmon.gov.uk
Email: iechydyramgylchedd@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 22 Chwef 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?