Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Y dreth fusnes

Telir y trethi annomestig a gesglir gan yr awdurdodau bilio i gronfa ganolog a’u hailddosbarthu i gynghorau sir ac awdurdodau heddlu.

Defnyddia eich Cyngor a’ch Awdurdod Heddlu eu cyfran o’r incwm trethi a ailddosberthir, ynghyd â’r incwm o’r trethdalwyr, y grant cynnal refeniw a ddarperir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a rhai symiau eraill, i dalu am y gwasanaethau a ddarperir ganddynt hwy.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?