Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cynllun Rhyddhad Trethi Anomestig y Stryd Fawr

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi mabwysiadu cynllun Llywodraeth Cymru i roi cymorth ychwanegol hyd at £1,500 i’r busnesau hynny sydd ar hyn o bryd yn cyflawni gwethgaredd man werthu ar y stryd fawr. 

Mae hyn yn golygu siopau, tafarndai, llefydd bwyta.

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu dau lefel o gefnogaeth, o hyd at £500 (lefel 1) a £1,500 (lefel 2) i fanwerthwyr cymwysiedig gyda Gwerth Trethiannol o hyd at £50,000 neu lai yn y flwyddyn ariannol 2017 / 2018.

Am ragor o wybodaeth dylech gyfeirio eich ymholiad at refeniw@ynysmon.gov.uk neu gellir lawrlwytho’r ffurflen gais isod.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 6 Gorff 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?