Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Addysg, hyfforddiant, prentisiaethau a sgiliau

Mae amrywiaeth o gyfleoedd am swyddi bellach yn dechrau amlygu eu hunain ar gyfer pobl leol o ganlyniad i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig ag Ynys Ynni a disgwylir cyfleoedd gwaith sylweddol dros y blynyddoedd nesaf wrth i nifer o ddatblygiadau symud i’w camau gweithgynhyrchu a chamau gweithredol.

Bydd cael y sgiliau cywir er mwyn gallu manteisio ar y cyfleoedd hyn sy’n codi yn allweddol er mwyn gallu gwneud y gorau o’r manteision sy’n codi o ganlyniad i Ynys Ynni.

Bydd sgiliau gweithgynhyrchu yn hanfodol ar gyfer datblygiadau cysylltiedig ag Ynys Ynni, fel y bydd sgiliau adeiladu seilwaith, peirianneg a rheoli prosiect.

Mae’n debygol y bydd galw uchel am sgiliau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) yn ystod camau gweithgynhyrchu a gweithredol y prosiectau.

Bydd angen sgiliau eraill hefyd – o benseiri tirlun i weithwyr golchdy, o reolwyr adnoddau i osodwyr lloriau, o bobl arlwyo i bobl addurno – bydd angen pob lefel o sgiliau mewn amrywiaeth eang o swyddi STEM a meysydd eraill.

Yn unigolyn neu’n fusnes, mae’n amser da i ddechrau meddwl am eich sgiliau ac am unrhyw hyfforddiant neu ddatblygiad sgiliau fydd ei angen arnoch er mwyn gallu gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd presennol sy’n gysylltiedig ag Ynys Ynni neu’r cyfleoedd a fydd yn codi yn y dyfodol.

Lle i ddechrau chwilio am Addysg, Hyfforddiant, Prentisiaethau a sgiliau – rhai dolenni defnyddiol:

Mae rhai datblygwyr cysylltiedig ag Ynys Ynni hefyd yn cynnig rhaglenni hyfforddiant a/neu gyfleoedd prentisiaeth, dilynwch nhw ar y Cyfryngau Cymdeithasol neu edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth.

Lle i ddechrau chwilio am Addysg, Hyfforddiant, Prentisiaethau a sgiliau – rhai dolenni perthnasol

Mae rhai datblygwyr sy’n gysylltiedig ag Ynys Ynni™- hefyd yn cynnig rhaglenni hyfforddiant ac/neu gyfleoedd ar gyfer prentisiaethau, dilynwch nhw ar y Cyfryngau Cymdeithasol a gweler eu gwefannau am ragor o wybodaeth

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Menter Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?