Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Buddion economaidd a dyddiadau allweddol prosiectau

Disgwylir i ddatblygiadau sy’n gysylltiedig ag Ynys Ynni ddod â hwb sylweddol i’n heconomi a hynny yn ystod y cyfnod adeiladu â’r cyfnod gweithredol. Mae’r manteision hyn eisoes yn dechrau amlygu eu hunain.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn gweithio’n galed gyda pherchnogion y prosiect a rhanddeiliaid allweddol er mwyn sicrhau bod y buddion economaidd - swyddi i bobl leol a gwaith ar gyfer busnesau lleol - yn aros yn lleol a rhanbarthol.

Cipolwg

Crynodeb drafft o’r Buddion Economaidd Allweddol*

Datblygiad    Buddsoddiad Arfaethedig           Amcangyfrif o nifer y swyddi fydd yn cael eu creu yn ystod y cyfnod adeiladu Amcangyfrif o nifer y swyddi gweithredol

Land & Lakes

£200 miliwn

400

600

Minesto

£25 miliwn

 

30

M-SParc

£20 miliwn

100

700

Orthios Eco Parks

£1 biliwn

800 - 1000

700

Wylfa Newydd

£10 biliwn

8000-10000

850 (+700 o brentisiaid cyn cychwyn cynhyrchu)

*diweddarwyd yr wybodaeth hon ddiwethaf ym mis Hydref 2016.

Crynodeb Drafft o Ddyddiadau Allweddol y Prosiectau*

Datblygiad    Dyddiad y disgwylir i’r gwaith adeiladu ddechrau      Dyddiad y disgwylir i’r safle fod yn weithredol

Land & Lakes

Diwedd 2017 (rhan o’r prosiect)

2018 (rhan o’r prosiect)

Minesto

Ar y gweill

Pencadlys Caergybi bellach ar agor

M-SParc

Mai 2016

Tachwedd 2017

Orthios Eco Parks

2017

2018

Wylfa Newydd

2019

Hanner cyntaf 2020au

**paratowyd yr wybodaeth hon ym mis Hydref 2016 a gall newid dros amser wrth i’r gwahanol brosiectau ddechrau ar wahanol gylchoedd bywyd.

Yr hyn y gallwch chi ei wneud er mwyn manteisio ar wahanol gyfleoedd cysylltiedig ag Ynys Ynni;

  • Strategaeth Cyfraniadau Budd Cyhoeddus

    Mae Ynys Môn ar drothwy cyfnod o drawsnewid economaidd a chymdeithasol na welwyd mo’I debyg erioed o’r blaen a rhagwelir y bydd nifer o ddatblygiadau mawr yn digwydd ar yr Ynys yn y degawd nesaf.

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Menter Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 1 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?