Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cefndir

Mae’r Rhaglen Ynys Ynni, a sefydlwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn, yn ymdrech ar y cyd rhwng nifer o randdeiliaid o fewn y sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector sy’n gweithio mewn partneriaeth er mwyn rhoi Ynys Môn ar y blaen o ran ymchwil a datblygiad ynni carbon isel, cynhyrchiant a gwasanaethu a sicrhau buddion economaidd anferthol posibl.

Gweledigaeth Ynys Ynni yw gwireddu cyfle unwaith mewn oes ar gyfer creu swyddi, yn sicrhau ffyniant a tŵf economaidd drwy fanteisio ar nifer o brosiectau trawsnewidiol ar Ynys Môn.

Mae’r Rhaglen Ynys Ynni yn cydweithio gyda nifer o randdeiliaid allweddol er mwyn:

• Denu buddsoddiadau strategol sylweddol a lliniaru’r risgiau

• Dylanwadu ar ddatblygwyr posibl

• Cefnogi datblygiad pobl a chymunedau cystadleuol

• Cefnogi datblygiad busnesau cystadleuol

• Cefnogi datblygiad isadeiledd cystadleuol

• Cydnabod y manteision y gall prosiectau sylweddol eu cynnig a lliniaru effeithiau croes

• Sicrhau’r manteision mwyaf posibl o ran buddion etifeddiaeth hirdymor

eip map medi 2016 624

Gwnewch y map yn fwy er mwyn ei wneud yn rhyngweithiol

  • Fframwaith Eitfeddiaeth

    Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae disgwyl i Ynys Môn fod yn gartref i gyfres o brosiectau mawr, a fydd yn debygol o greu nifer o fuddion positif i Ynys Môn am flynyddoedd lawer ond byddant hefyd yn arwain at rai effeithiau negyddol ar yr ynys.

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Menter Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?