Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru

Mae’r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru yn llinyn euraidd sy’n rhedeg drwy ein cymdeithas yma yn Ynys Môn.

Mae’r Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru yn llinyn euraidd sy’n rhedeg drwy ein cymdeithas yma yn Ynys Môn; mae’n helpu i atgyfnerthu ein teimlad cryf o gymuned ac mae’n gynhenid i’n hanes.

Mae’n un o’r pethau sy’n ein gwneud yn gwbl unigryw, yn ogystal â’n diwylliant a’n treftadaeth, sy’n elfennau hanfodol o wneuthuriad cymdeithasol cymunedau’r Ynys ac sy’n ganolog i deimlad o hunaniaeth nifer o bobl.

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Menter Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 18 Ebr 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?