Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Isadeiledd

Er mwyn llwyddo, mae angen i ddatblygiadau ynni carbon isel gael isadeiledd modern megis band eang, signal ffôn symudol, tai, cysylltiadau trafnidiaeth a ffyrdd, unedau diwydiannol a gwasanaethau megis cyflenwadau trydan a dŵr ac ati.

Mae’r Rhaglen Ynys Ynni wedi bod yn gweithio’n galed gyda nifer o randdeiliaid yn y sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector er mwyn cefnogi a hyrwyddo’r gwaith o foderneiddio a gwella’r isadeiledd lleol. Drwy wneud hynny bu’n alluogwr hanfodol ar gyfer y datblygiadau ynni carbon isel.

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Menter Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh and English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 8 Chwef 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?