Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Ynys Ynni

Mae Ynys Ynni Môn™ yn benderfynol o roi Ynys Môn ar flaen y gad o safbwynt ymchwilio i ynni a’i ddatblygu, ei gynhyrchu a’r gwasanaethau cysylltiedig, gyda hynny yn ei dro yn arwain o bosib at fanteision economaidd anferthol.

Mae Ynys Ynni Môn™ yn benderfynol o roi Ynys Môn ar flaen y gad o safbwynt ymchwilio i ynni a’i ddatblygu, ei gynhyrchu a’r gwasanaethau cysylltiedig, gyda hynny yn ei dro yn arwain o bosib at fanteision economaidd anferthol.

Gallai Rhaglen Ynys Ynni gyfrannu bron i £12 biliwn at economi Ynys Môn a Gogledd Cymru dros y 15 mlynedd nesaf. Yn sicr, mae’n gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i roi hwb anferthol i’r economi a rhaid i bawb fynd i’r afael â’r her.

Bydd y rhaglen yn fodd o fanteisio ar gyfleoedd mewn perthynas â thwf a datblygiad cyflogaeth. Mae harneisio cyfoeth o ffrydiau ynni gan gynnwys niwclear, gwynt, llanw, biomas a haul ynghyd â’r prosiectau gwasanaeth cysylltiedig yn gyfle gwych i sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer Ynys Môn a rhanbarth ehangach Gogledd Cymru.

Mae Rhaglen Ynys Ynni yn fwy na’r diwydiant ynni ac mae’n rhedeg trwy holl agweddau bywyd i gymunedau Môn a Gogledd Cymru fel e.e. cysylltiadau cludiant a thai; twristiaeth a chyfleusterau hamdden i wasanaethau pobl leol ac ymwelwyr.

Gyda’n gilydd fe allwn adeiladu dyfodol cynaliadwy i Fôn a Gogledd Cymru

\

Cysylltwch â Tîm Ynys Ynni

Canolfan Busnes Ynys Môn
Parc Busnes Bryn Cefni
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752431 / 2435
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

"Opportunity North Wales"Fideo

Mae’r ffilm wedi cael ei gomisiynu gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Cysylltwch â Canolfan Fusnes Ynys Môn

Cyngor Sir Ynys Môn
Swyddfeydd y Cyngor
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7XA
Ffôn: 01248 752480
Facs: 01248 752192
We welcome calls in Welsh or English
Ebost: datecon@ynysmon.gov.uk

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 5 Ion 2017 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?