Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Gorsaf Niwclear Newydd yn Wylfa: Canllawiau Cynllunio Atodol

Mae’r Orsaf Niwclear Newydd (GNN) yn Wylfa, ynghyd â datblygiadau mawr eraill sydd wedi’u cynnig yn Ynys Môn, yn gyfle unwaith mewn oes i drawsnewid economi a chymunedau Ynys Môn.

Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Adeilad Niwclear Newydd yn Wylfa (CCA) yn nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor Sir ar gyfer yr Adeilad Niwclear Newydd, ac fe fydd yn ystyriaeth o bwys wrth asesu ceisiadau cynllunio eraill sy’n gysylltiedig â’r prosiect.

Bydd y ddogfen CCA Adeilad Niwclear Newydd yn Wylfa, yn helpu’r Cyngor Sir i:

  • Wneud penderfyniadau cadarn ar yr holl waith galluogi a cheisiadau cynllunio yng nghyswllt datblygiadau cysylltiedig
  • Sicrhau bod effeithiau posib yr Adeilad Niwclear Newydd a’i ddatblygiadau cysylltiedig yn cael eu nodi a’u lliniaru lle bynnag y bo hynny’n bosibl.
  • Sicrhau y manteisir yn llawn ar y manteision cymdeithasol-economaidd sy’n gysylltiedig ag adeiladu a gweithredu’r orsaf bŵer.

Gweler uchod yn ‘Dogfennau i’w lawrlwytho’ gwybodaeth ar Canllawiau Cynllunio Atodol ar gyfer Adeilad Niwclear Newydd yn Wylfa a’r deg papur pwnc sy’n cefnogi’r CCA.

Am rhagor o wybodaeth, cysylltwch a’r Swyddfa Rheoli Priosiect:

Swyddfa Rheoli Prosiect
Gwasanaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol,
Canolfan Fusnes Ynys Môn

Parc Fusnes Bryn Cefni,
Llangefni,
LL77 7XA.


E-bost: PMO@ynysmon.gov.uk
Ffôn: (01248) 752435

Dogfennau i'w lawrlwytho

Diweddariad diwethaf: 13 Gorff 2018 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?