Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Calendr Cyfarfodydd

Cynhelir yr holl gyfarfodydd yn Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, oni ddywedir yn wahanol. Ac eithrio lle mae materion eithriedig neu gyfrinachol yn cael eu trafod, anogir y cyhoedd i fod yn bresennol.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod y calendr cyfarfodydd yma yn gywir, mae’n bosibl y bydd cyfarfodydd yn cael eu hychwanegu, eu gohirio, neu eu canslo yn unol â gofynion yr Awdurdod.

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 19 Medi 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?