Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Welcome to core templates 2011

""

Arweinydd yn croesawu'r penderfyniad i barhau i gynhyrchu yn Wylfa hyd at 2015

Mer, 1 Hyd 2014

Mae Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Y Cyng. Ieuan Williams wedi croesawu penderfyniad y Swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ac Awdurdod Datgomisiynu Niwclear i roi caniatâd i Wylfa barhau i gynhyrchu gyda’i adweithydd gweithredol, Adweithydd 1, hyd at ddiwedd Rhagfyr 2015.

""

Cynghorwyr Môn yn gwrthod uno gwirfoddol

Mer, 1 Hyd 2014

Gwrthododd cynghorwyr Môn gynlluniau fyddai’n arwain at uno gwirfoddol gyda Chyngor Gwynedd heddiw (Dydd Mawrth, 30 Medi).

Mwy o newyddion

Cyrchfan Môn

Llanddwyn

Twristiaeth a theithio

Meddwl am ymweld ag Ynys Môn? Beth am cael golwg ar Croeso Môn – gwefan dwristiaeth swyddogol yr ynys. Cewch restr gynhwysfawr o ddigwyddiadau ar yr ynys.