Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Cydraddoldeb ac iaith

Gwybodaeth am gydraddoldeb

Rydym wedi ymrwymo i ddatbygu a gwella’n barhaus y wybodaeth a ddelir gennym o ran Ynys Môn am y grwpiau a ddiogelir ac fe fyddwn yn croesawu unrhyw adborth. Os oes gennych unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda:

E-bost:cydraddoldeb@ynysmon.gov.uk

Ffôn: 01248 752561 / 752520

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 9 Maw 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?