Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Dilyn hanes eich teulu - chwiliadau ym mynegeion genedigaethau, priodasau a marwolaethau

Os ydych yn dymuno olrhain eich hanes teulu drwy gofnodion genedigaeth, priodasau a marwolaeth Ynys Môn, yna gallwn olrhain y digwyddiad i chi a chyflenwi tystysgrif cyhyd a byddwch yn darparu digon o wybodaeth cefndirol.

Olrhain eich hanes teulu

Noder:

Mae olrhain eich hanes teulu ar Ynys Môn yn broses anodd gan bod yr ynys wedi’i rhannu i fewn i wyth ardal ar gyfer genidegaethau a marwolaethau gyda mynegai ar gyfer pob un.  Roedd 82 eglwys ar yr ynys a phob un gyda’i fynegai ei hyn ynghyd a mynegai ar gyfer pob capel - mae hyn yn golygu archwilio eang.

Os oes gennych ragor o ddiddordeb mewn hanes teulu neu hanes lleol, dilynwch y ddolen isod i dudalenau’r Gwasanaeth Archifau.

Noder: ni chofrestrwyd rhai genidegaethau cyn 1872.

Sut ydw i yn gwneud cais am gopi o dystysgrif geni, priodas a marwolaeth?

  1. Y math o dystysgrif: geni, priodas neu marwolaeth
  2. Enw neu enwau y personau
  3. Dyddiad y digwyddiad
  4. Lleoliad y digwyddiad
  5. Unrhyw wybodaeth arall
  6. Ceir ffurflenni cais lleol ar ein safle
  7. Am gostau cyfredol copiau o dystysgrifau gan y Cofrestrydd lleol gweler Costau’r Cofrestrydd

Mae’r Swyddfa Cofrestru Cyffredinol yn dal copi o phob cofrestriad ar gyfer Cymru a Lloegr. Cedwir cofrestrau lleol yn y Swyddfeydd Cofrestru lleol.Ceir tystysgrifau geni, priodas a marwolaeth ar gyfer Ynys Môn o Orffennaf 1837 ymlaen gan y Cofrestrydd Arolygol.

Gellir archebu tystysgrifau copi ar safle we y Swyddfa Cofrestru Cyffredinol, drwy ddefnyddio cerdyn debyd neu credyd. 

Ar gyfer canlyniadau cyfrifiad a  ffynnonellau cyn 1837, cysylltwch â Gwasanaeth Archifau Ynys Môn.

Ceir fynegai i briodasau ar Ynys Môn 1837-1937 ar cd yn y llyfrgelloedd mwyaf ac yn yr Archifau. Mae mynegai i rai genedigaethau ar gael yn yr Archifau.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gofrestru

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Swyddfa Caergybi:
Ffôn: (01407) 761102
Oriau agor
Dydd Mercher: 9:30am. - 4pm (Canolfan J.EO’Toole)

Swyddfa Llangefni
Marwolaethau a genedigaethau 01248 751925
Priodasau 01248 751926 / 01248 751927

Oriau agor
Dydd Llun: 9:30am - 4pm
Dydd Mawrth: 9:30am - 4pm
Dydd Mercher: 9:30am - 4pm
Dydd Iau: 9:30am - 4pm
Dydd Gwener: 9:30am - 4pm
Ebost:cofrestryddion@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 23 Hyd 2014 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?