Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Geni

Cewch yma’r holl wybodaeth fyddech yn angen wrth ddelio gyda’r Gwasanaeth Cofrestru Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau.

Mae ein swyddgion cofrestru yma i’ch cynghori mewn ffyrdd professiynol a chyfrinachol.

Os oes gennych ymholiadau eraill, cysylltwch â’r Brif Swyddfa yn Llangefni a byddem yn hapus i gynnig cymorth.

Gwasanaeth Cofrestru Ynys Môn - Ffyrflen Arolwg Boddhad Cwsmer

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwerthfawrogi eich sylwadau ar syt wasanaeth derbynwyd yn y Swyddfa Gofrestru hefo’r bwriad I wella y gwasanaeth os bydd angen.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gofrestru

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Swyddfa Caergybi:
Ffôn: (01407) 761102
Oriau agor
Dydd Mercher: 9:30am. - 4pm (Canolfan J.EO’Toole)

Swyddfa Llangefni
Marwolaethau a genedigaethau 01248 751925
Priodasau 01248 751926 / 01248 751927

Oriau agor
Dydd Llun: 9:30am - 4pm
Dydd Mawrth: 9:30am - 4pm
Dydd Mercher: 9:30am - 4pm
Dydd Iau: 9:30am - 4pm
Dydd Gwener: 9:30am - 4pm
Ebost:cofrestryddion@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?