Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Partneriaeth Sifil cydnabyddiaeth gyfreithiol i barau un-rhyw

O Ragfyr 2005, gall parau un-rhyw ledled y DU gael cydnabyddiaeth gyfreithiol i’w perthynas.

O hynny ymlaen, bydd gan unrhyw bâr sy’n cofrestru partneriaeth sifil yr un hawliau â phâr priod o ran pethau fel treth, nawdd cymdeithasol, etifeddu a buddion gweithle.

Cofrestru yng Nghymru a Lloegr?

  • mynnwch gyngor a gwybodaeth o wefan y Swyddfa Gofrestru Gyffredinol. Gweler y linc isod.
  • penderfynwch ble’r hoffech chi gofrestru. Er enghraifft, mewn swyddfa gofrestru neu gyrchfan wedi’i chymeradwyo fel gwesty.
  • pennwch y dyddiad, ond gwnewch yn siŵr y gall y cofrestrydd fod yn bresennol os dewiswch gyrchfan wedi’i chymeradwyo.
  • trefnwch i roi rhybudd am eich bwriad i gofrestru i’r awdurdod cofrestru lle mae’r ddau ohonoch yn byw. Mae’n rhaid ichi roi rhybudd o leiaf 15 diwrnod clir cyn y dyddiad cofrestru.
  • cofrestrwch. Llofnodwch y ddogfen gyfreithiol yng ngŵydd y cofrestrydd a’ch dau dyst.

Angen mwy o wybodaeth?

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am beth sydd eisiau i gofrestru partneriaeth sifil, neu am yr hawliau a’r cyfrifoldebau sydd ynghlwm wrthi, ewch i’r Women and Equality Unit.
© Crown Copyright

Uchod gellwch lawrlwytho Llawlyfr Dathliadau Ynys Môn. Nodwch: oherwydd natur y ddogfen yma, nid yw’n hollol hygyrch ac ni fydd modd defnyddio darllenwyr sgrin iw ddarllen.

Gwasanaeth Cofrestru Ynys Môn - Ffyrflen Arolwg Boddhad Cwsmer

Bydd Cyngor Sir Ynys Môn yn gwerthfawrogi eich sylwadau ar syt wasanaeth derbynwyd yn y Swyddfa Gofrestru hefo’r bwriad I wella y gwasanaeth os bydd angen.

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Gofrestru

Swyddfa Gofrestru
Neuadd y Sir
Llangefni
Ynys Môn
LL77 7TW

Swyddfa Caergybi:
Ffôn: (01407) 761102
Oriau agor
Dydd Mercher: 9:30am. - 4pm (Canolfan J.EO’Toole)

Swyddfa Llangefni
Marwolaethau a genedigaethau 01248 751925
Priodasau 01248 751926 / 01248 751927

Oriau agor
Dydd Llun: 9:30am - 4pm
Dydd Mawrth: 9:30am - 4pm
Dydd Mercher: 9:30am - 4pm
Dydd Iau: 9:30am - 4pm
Dydd Gwener: 9:30am - 4pm
Ebost:cofrestryddion@ynysmon.gov.uk We welcome calls in Welsh or English

Gwybodaeth ddefnyddiol

This page and associated documents are available in English. Please use the "English " link on the right hand side of the top bar.

Diweddariad diwethaf: 10 Tach 2010 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?