Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Grŵp Ymgynghorol Diogelwch (GYD)

Fe gyfansoddir y GYD yn y dull canlynol, fodd bynnag dylai cyfansoddiad y GYD fod yn briodol ar gyfer y digwyddiad a gynllunnir ar y pryd – 

Bydd yr aelodau craidd yn cynnwys:

 • Cadair (o’r awdurdod lleol)
 • Gweinyddiaeth (o’r awdurdod lleol)
 • Gwasanaethau arweiniol ar gyfer Gwarchod y Cyhoedd,
 • Trwyddedu ac Iechyd a Diogelwch
 • Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd
 • Gwasanaeth Heddlu Gogledd Cymru
 • Gwasanaeth Tân ac Argyfwng Gogledd Cymru
 • Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru
 • Iechyd yr Amgylchedd
 • Heddlu Cludiant Prydeinig (os ystyrir yn angenrheidiol)
 • Gwarchodwyr y Glannau (os ystyrir yn angenrheidiol) 

Gall y canlynol gael eu gwahodd i unai holl gyfarfodydd GYD neu i un cyfarfod arbennig fel yr ystyrir yn briodol: 

 • GIC NHS/Gwasanaethau Iechyd cyhoeddus
 • Cynghorau Gogledd Cymru - Gwasanaeth Cynllunio Argyfwng Rhanbarthol
 • Cynrychiolaeth gwasanaeth Cyfreithiol (y cyfreithiwr perthnasol ar gyfer yr awdurdod lleol)
 • Cynrychiolaeth arall perthnasol megis priffyrdd, gwasanaeth rheolaeth gwastraff
 • Gwasanaethau cymorth cyntaf gwirfoddol
 • Gwasanaethau Parciau ac Arforol
 • Cynrychiolydd Twristiaeth leol
 • Cynrychiolaeth busnes lleol
 • Adnoddau naturiol Cymru 

Gall y gadair wahodd arbenigwyr eraill fel y mae’r Gadair yn ystyried yn briodol er mwyn cynorthwyo’r GYD. i ystyried unrhyw fater yn llawn. 

Prif rôl gyd

Prif rôl GYD yw darparu cyngor arbenigol ar gyfer yr ‘awdurdod lleol sy’n cartrefu’r digwyddiad i’w cynorthwyo i gyflawni eu swyddogaethau diogelwch a lles y cyhoedd. 

 • I gynghori ar ddigwyddiad, lleoliadau a’i amgylchoedd yn ôl y gofyn
 • I dderbyn adroddiadau mewn perthynas â materion a ddarganfyddir gan aelodau o’r grwp yn ystod archwiliadau
 • I gynghori ar weithgareddau gorfodaeth a dyletswydd gofal y llywodraeth leol a phartneriaid eraill yn unol â diffiniad deddfwriaeth berthnasol
 • I ddarparu fforwm i alluogi awdurdod lleol a phartneriaid eraill i ddatblygu dull cyd weithredol yng nghyswllt diogelwch a lles torf a gwylwyr 

Saif y cyfrifoldeb eithaf am ddiogelwch digwyddiad gyda’r trefnydd digwyddiad a’r tîm rheoli.

Diweddariad diwethaf: 5 Ebr 2016 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?