Mae’r safle hwn yn defnyddio cwcis (ffeiliau bychain sy’n cael eu cadw ar eich cyfrifiadur) ar gyfer swyddogaethau sylfaenol ac i wella eich profiad. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Preifatrwydd a Cwcis.. Efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn os ydych yn dewis peidio â derbyn cwcis. a wrth barhau i ddefnyddio'r safle rydych yn cytuno i'n Polisi Preifatrwydd.

Gwasanaethau'r Cyngor:

Mudiadau gwirfoddol

Am wybodaeth am grwpiau cymunedol gweler tudalen Medrwn Môn - Cyngor Gwirfoddol Ynys Môn.

Mae Medrwn Môn yn cefnogi Grwpiau Gwirfoddol a Cymunedol ar Ynys Môn. Mae ymaelodi am ddim i unrhyw fudiad gwirfoddol. Os hoffech ymuno â ni cysylltwch â’r swyddfa am ffurflen aelodaeth (rhif elusen: 1088828).

Pa wasanaethau mae Medrwn Môn yn cynnig?

 • help gyda sefydlu mudiadau newydd
 • cofrestru yn elusen
 • gallwn helpu gyda chyllido
 • trefnu gweithdai hyfforddiant
 • gwasanaethau ymarferol fel cefnogaeth weinyddol, llungopio, helpu gyda chyhoeddusrwydd a llawer mwy
 • cyngor a help wrth lenwi ffurflenni a cheisiadau
 • materion cyfrifon cyffredinol
 • cylchlythyr rheolaidd i gadw mewn cysylltiad
 • help wrth ddatblygu prosiectau newydd
 • cymorth wrth baratoi cynlluniau busnes
 • cyngor/gwybodaeth ar feysydd chwarae a diogelwch plant
 • canolfan leol i ddarpar wirfoddolwyr, mudiadau gwirfoddol, asiantaethau statudol a phreifat sydd yn defnyddio gwirfoddolwyr
 • gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o gyfleoedd gwirfoddoli lleol, cenedlaethol a rhyngwladol
 • hyrwyddo, cefnogi a datblygu cyfranogiad gwirfoddol i bob adran o’r gymuned
 • Car Linc Môn - cynllun cludiant cymunedol cymdeithasol lleol gyda gyrrwyr gwirfoddol i alluogi pobl leol i wneud teithiau hanfodol lle nad oes modd arall o gludiant ar gael, hefyd gwasanaeth gan wirfoddolwyr yn cynnig cefnogaeth gydag anghenion sylfaenol e. siopa, hebrwng, casglu presgripsiwn ayyb. (TGl bychain yn daladwy)
 • cysylltiadau a Chynlluniau Tro Da Allanol sy’n cynnig cymorth anffurfiol a gwybodaeth. Aberffraw, Amlwch, Benllech, Gwalchmai a Morawelon a Ffordd Llundain Caergybi (TGl bychain yn daladwy)

Cysylltu â ni

Ffôn: 01248 724944
Ffacs: 01248 750149
ebost: post@medrwnmon.org

Diweddariad diwethaf: 3 Ebr 2011 Rhowch adborth ar y dudalen hon
Llyfrnodwch gyda:
| More |

Beth yw'r rhain?